Τι Προσφέρουμε

Στο Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΚΑΡΙΜΠΟΥ έμπνευσή μας είναι η αγάπη για τα άτομα με ιδιαιτερότητες!

Ας βρούμε το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα για το παιδί σας…

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΚΑΡΙΜΠΟΥ

Κηπουρική και παιδιά με ειδικές ανάγκες

Η κηπουρική είναι από εκείνες τις δραστηριότητες που σε φέρνουν σε επαφή με τη φύση. Έχει αποδειχτεί πως η ενασχόληση με τον κήπο προσφέρει χαρά και συμβάλλει στη διατήρηση της καλής νοητικής και σωματικής κατάστασης του κηπουρού.  

Αναλυτικά, τα οφέλη της κηπουρικής σε παιδιά με ειδικές ανάγκες μπορούν να είναι τα εξής: 

 1. κινητικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες της κηπουρικής βελτιώνουν την αδρή κίνηση (τα παιδιά σκαλίζουν, μεταφέρουν, σπρώχνουν, κόβουν, ποτίζουν, κινούνται συνειδητά στο χώρο) τη λεπτή κίνηση (τα παιδιά φορούν γάντια, κόβουν με ψαλίδι ή κλαδευτήρι τα ξερά άνθη) την αυτοεξυπηρέτηση (φροντίζουν τα ρούχα και τα αντικείμενα, τηρούν κανόνες υγιεινής) 
 2. προσανατολισμός στο χώρο (να φυτεύουν το ένα φυτό δίπλα στο άλλο, να ποτίζουν μέσα στη γλάστρα) 
 3. προσανατολισμός στο χρόνο (μαθαίνουν πότε πρέπει να ποτίζουν τα φυτά, ποια φυτά ευδοκιμούν κάθε εποχή) 
 4. γνωστικό επίπεδο (ενισχύει τη συγκέντρωση, την οπτική και ακουστική μνήμη: αναγνώριση και ανάκληση ονομάτων φυτών, λουλουδιών, εργαλείων, γνώση εννοιών: μεγάλος-μικρός, ψηλό-κοντό, βαρύ-ελαφρύ, λογικομαθηματική σκέψη: ταξινόμηση φυτών ανάλογα με το χρώμα, μέγεθος, σχήμα φύλλων, αντιστοιχίες: μήνες-φρούτα, εποχή-μήνας, συλλογισμός γεγονότων: σπορά-νέο φυτό) 
 5. συναισθηματικό επίπεδο (τα παιδιά αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση, αναγνωρίζουν τις δυσκολίες, δέχονται βοήθεια, αποδέχονται την αποτυχία, χαίρονται με την επιτυχία, μαθαίνουν να συνεργάζονται) 
Σωματική Άσκηση σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Ο ρόλος της σωματικής άσκησης στη ζωή του παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αναγκαίος. Εφοδιάζει το παιδί με ικανότητες σωματικές και κινητικές που του είναι απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία και αυτοεξυπηρέτηση. Συμβάλλει στην ανεξαρτητοποίηση του ατόμου, το βοηθά να αποκτήσει αξιοπρέπεια και βελτιωμένη εικόνα σώματος-εαυτού. Επιτυγχάνει τη συναισθηματική ωρίμανσή του, επιδιώκει την αυτογνωσία και τη σωστή αυτοαντίληψη, αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες. 

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της σωματικής άσκησης αναλύονται ως εξής: 

 1. Ενισχύει την ανάπτυξη των αισθητηριακών-αντιληπτικών λειτουργιών 
 2. Βελτιώνει τη γενική κινητική κατάσταση και αναπτύσσει τις χειροτεχνικές και κατασκευαστικές δεξιότητες 
 3. Μειώνει τις συναισθηματικές εντάσεις 
 4. Αναπτύσσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τις διανοητικές ικανότητες 
 5. Αναπτύσσει τη γλωσσική ικανότητα και τις δεξιότητες επικοινωνίας 
 6. Βελτιώνονται μέσα από τις ασκήσεις οι πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται με θέματα καθημερινής ζωής 
 7. Το παιδί αναπτύσσει βαθύτερες διαπροσωπικές σχέσεις και κοινωνικοποιείται. Δίνεται η ευκαιρία για απόκτηση φίλων. Καλλιεργείται η ιδέα του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας. 


Βασικός στόχος της άθλησης:
χρειάζεται να είναι πρωτίστως μια ευχάριστη δραστηριότητα, μια πολύτιμη εμπειρία για το παιδί που θα το κάνει να αισθανθεί ευτυχισμένο και ικανοποιημένο. Δουλεύοντας ατομικά το παιδί με πρόγραμμα γυμναστικής, αρχικά, γίνεται αξιολόγηση και εκτίμηση των δυσκολιών και των ικανοτήτων. Για όλα τα παιδιά σκοπός είναι η βελτίωση τριών κατηγοριών κινήσεων, οι οποίες είναι οι δεξιότητες σταθεροποίησης, οι δεξιότητες μετακίνησης και οι δεξιότητες χειρισμού. 

 1. Σκοπός των παιχνιδιών σταθεροποίησης: η ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων σταθεροποίησης, η βελτίωση ικανοτήτων δυναμικής ισορροπίας (κίνηση μέσα στο χώρο) και στατικής ισορροπίας (στατική θέση σώματος). 
 2. Σκοπός των παιχνιδιών μετακίνησης: βελτίωση σε κινήσεις όπως περπάτημα, τρέξιμο, άλματα, κουτσό που θεωρούνται βασικές κινητικές δεξιότητες και ενίσχυση της ευκινησίας, του συντονισμού του σώματος, της ρυθμικής εκτέλεσης των κινήσεων μετακίνησης. 
 3. Σκοπός των παιχνιδιών χειρισμού: η βελτίωση των δεξιοτήτων χειρισμού και αφορούν στις αδρές κινήσεις του σώματος στις οποίες μεταδίδεται ή λαμβάνεται δύναμη από αντικείμενα. Ρίψη, αποδοχή, κλότσημα, σταμάτημα μπάλας και άλλα. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια βελτιώνεται ο οπτικοκινητικός συντονισμός, η ακουστική ικανότητα, η ακολουθία εντολών και ενθαρρύνεται η παρακολούθηση κατευθύνσεων. 


Οι παραπάνω δραστηριότητες όταν κρίνεται ότι έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό ατομικό επίπεδο αρχίζουν και εδραιώνονται σε ομαδικές δραστηριότητες, ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω τις συγκεκριμένες δεξιότητες και, παράλληλα, να δουλεύονται οι κοινωνικές και ομαδικές ικανότητες (εμφάνιση ενδιαφέροντος για τους άλλους, εκδήλωση συμπάθειας, αποδοχή διαφορετικών ατόμων, αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία, αλληλοσεβασμός, ακολουθία κανόνων, συναγωνισμός). 

Όλα τα παιδιά έχουν μια φυσική ανάγκη για κίνηση, που πρέπει να βρίσκει διέξοδο. Πέρα από τη χαρά και τη διασκέδαση, η άσκηση συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας και στην ένταξη στην κοινωνία.

Στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ΚΑΡΙΜΠΟΥ προσφέρουμε και: