Προγράμματα

Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες & τα δυνατά σημεία των ΑμεΑ

Παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, με γνώμονα τη μοναδικότητα κάθε ατόμου.

Απογευματινό πρόγραμμα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Εάν παρατηρείτε πως το παιδί σας:

 • χρησιμοποιεί περιορισμένο αριθμό λέξεων
 • έχει μοναχικό, μονότονο, περίεργο παιχνίδι
 • δείχνει απρόσεχτο
 • δεν συγκεντρώνεται
 • φαίνεται επιθετικό, αντικοινωνικό
 • δυσκολεύεται στη κίνηση
 • είναι αδέξιο
 • έχει πρόβλημα προσαρμογής στο σχολείο


Μπορούμε να σας βοηθήσουμε!

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην ανάπτυξη πολλαπλών βασικών ανθρώπινων λειτουργιών, όπως η επικοινωνία και η κοινωνικοποίηση. 

 • Ο Αυτισμός 
 • το Σύνδρομο Asperger 
 • το Σύνδρομο Rett 
 • η Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή και 
 • η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή -μη προσδιοριζόμενη αλλιώς- συνθέτουν τις 5 Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.  


Ο Αυτισμός ορίζεται από τη διαρκή έκπτωση σε τρεις πλευρές της ανάπτυξης: 

 • Δεξιότητες Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης. 
 • Λεκτικές και Μη Λεκτικές Δεξιότητες Επικοινωνίας. 
 • Τρόποι Συμπεριφοράς, Ενδιαφέροντα και Δραστηριότητες. 


Όταν οι ειδικοί κάνουν διάγνωση αυτισμού, αναζητούν έναν αριθμό στοιχείων σε κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς. Τα στοιχεία σε αυτούς τους τομείς της ανάπτυξης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά και ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. 

Νοητική Υστέρηση  

Ο ορισμός που δίνεται από το DSM IV και το ICD 10 ορίζει τη νοητική υστέρηση ως την ύπαρξη νοητικού πηλίκου μικρότερου από 70, όπως αυτό ορίζεται από τα ψυχομετρικά τεστ. 

Πρέπει να υπάρχουν, επίσης, ελλείμματα λειτουργικότητας σε τομείς όπως: επικοινωνία, αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικές δεξιότητες, προσανατολισμός, υγεία, ασφάλεια, εργασία, όπως επίσης η έναρξη των δυσχερειών να τοποθετείται πριν την ηλικία των 18 ετών. 

Σύμφωνα με μια νεότερη προσέγγιση, η νοητική υστέρηση δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως εγγενής κατάσταση, αλλά και ως το προϊόν της αλληλεπίδρασης των ατόμων με το περιβάλλον τους. 

H συχνότητα της νοητικής υστέρησης στο γενικό πληθυσμό είναι περίπου 1%, σύμφωνα όμως με άλλες εκτιμήσεις αγγίζει το 3%.