Η Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως μέσο θεραπείας, εκπαίδευσης

Η Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως μέσο θεραπείας, εκπαίδευσης

Η χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μέσο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες είναι αναγνωρισμένη. Ο ηλεκτρονικός ..συνέχεια..