Τραυλισμός

Τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή της φυσιολογικής ροής του λόγου και εκφράζεται είτε από συχνή επανάληψη ή επιμήκυνση ήχων, συλλαβών ή λέξεων είτε με τη διαταραχή της χροιάς του ρυθμού του λόγου και της ομιλίας του ..συνέχεια..