Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Βασικός σκοπός της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας είναι η εκπαίδευση του παιδιού βάσει των φυσιολογικών σταδίων ανάπτυξης-ορόσημων, ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί κινητικά ..συνέχεια..