Παιγνιοθεραπεία

Παιγνιοθεραπεία

Το παιχνίδι είναι ο φυσικός τρόπος μάθησης, επικοινωνίας και εξερεύνησης του κόσμου. Η παιγνιοθεραπεία χρησιμοποιεί το παιχνίδι για την προώθηση της συναισθηματικής ..συνέχεια..