Μουσικοθεραπεία

Μουσικοθεραπεία

Η Μουσικοθεραπεία είναι μια θεραπευτική παρέμβαση που πραγματοποιείται από εξειδικευμένο θεραπευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί τη μουσική με κατάλληλες μεθόδους ώστε ..συνέχεια..