Χρήσιμες πληροφορίες

Χρήσιμες πληροφορίες Η διαδικασία για να πάρετε έγκριση από τον ασφαλιστικό σας φορέα είναι η εξής: Κλείνετε ένα ραντεβού σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο ή ιατροπαιδαγωγικό κέντρο όπου και στην περίπτωση αυτή το παιδί, ο έφηβος ή ο ενήλικας περνά από επιτροπή και παραδίδετε την γνωμάτευση στο ταμείο σας. Aναγνωρισμένα δημόσια … ..συνέχεια..