Σωματική άσκηση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες

Σωματική άσκηση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες

Ο ρόλος της σωματικής άσκησης στη ζωή του παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αναγκαίος. Εφοδιάζει το παιδί με ικανότητες σωματικές και κινητικές που του είναι απαραίτητες για την ..συνέχεια..