Εικαστική Θεραπεία

Εικαστική Θεραπεία

Η Εικαστική Θεραπεία ή Θεραπεία μέσω Τέχνης είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας που βασίζεται στη χρήση υλικών και χρωμάτων (δημιουργική διαδικασία) καθώς και ..συνέχεια..