Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή ως αναπόσπαστο τμήμα της Γενικής Αγωγής, είναι επιστημονικός και αυτοδύναμος κλάδος και καλείται μαζί με τις άλλες επιστήμες του ανθρώπου, με διεπιστημονική ..συνέχεια..