Διατροφή και παιδιά με ειδικές ανάγκες

Διατροφή και παιδιά με ειδικές ανάγκες

Η διατροφή μας καθορίζει σε μεγάλο ποσοστό αν βαδίζουμε στο δρόμο της υγείας και της ευεξίας. Παράλληλα κρίνεται όχι μόνο η σωματική μας κατάσταση αλλά και η διανοητική και η ψυχική. Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες η διατροφή ..συνέχεια..