Και τότε τι κάνουμε

…και τότε τι κάνουμε;

Στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Καριμπού στα Σπάτα Αττικής συναντάμε παιδιά με διαφορετικές δυσκολίες.
Έχουνε όλα τις ιδιαιτερότητές τους – επομένως, ..συνέχεια..