Τραυλισμός

Τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή της φυσιολογικής ροής του λόγου και εκφράζεται είτε από συχνή επανάληψη ή επιμήκυνση ήχων, συλλαβών ή λέξεων είτε με τη διαταραχή της χροιάς του ρυθμού του λόγου και της ομιλίας του ..συνέχεια..

Δυσαναγνωσία και προτάσεις αντιμετώπισης για δασκάλους, γονείς και παιδί

Δυσαναγνωσία και προτάσεις αντιμετώπισης για δασκάλους, γονείς και παιδί

Η δυσαναγνωσία είναι μια μαθησιακή δυσκολία. Αναφέρεται σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη, που αν και παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα της τάξης τους παρουσιάζουν μη αναμενόμενη δυσκολία της αναγνωστικής ικανότητας αλλά και προφορικής απόδοσης αυτών που έχουν διαβαστεί. Με την ανάγνωση μετατρέπεται ο γραπτός ..συνέχεια..

Ιπποκομία ως μέσω θεραπείας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες

Ιπποκομία ως μέσω θεραπείας σε παιδιά με ειδικές ανάγκες

Παρατηρώντας τα άλογα που ζουν ελεύθερα διαπιστώνουμε πως από τη φύση τους είναι καθαρά. Χρησιμοποιούν τα δόντια τους για να διώξουν τυχόν λάσπες ή βρομιές, τρίβουν το σώμα τους σε κλαδιά δέντρων, κυλιούνται σε ..συνέχεια..

Σωματική άσκηση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες

Σωματική άσκηση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες

Ο ρόλος της σωματικής άσκησης στη ζωή του παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αναγκαίος. Εφοδιάζει το παιδί με ικανότητες σωματικές και κινητικές που του είναι απαραίτητες για την ..συνέχεια..

Κηπουρική και παιδιά με ειδικές ανάγκες

Κηπουρική και παιδιά με ειδικές ανάγκες

Η κηπουρική είναι από εκείνες τις δραστηριότητες που σε φέρνουν σε επαφή με τη φύση. Έχει αποδειχτεί πως η ενασχόληση με τον κήπο προσφέρει χαρά και συμβάλλει στη διατήρηση της καλής νοητικής και σωματικής κατάστασης του κηπουρού. Οι άνθρωποι που ..συνέχεια..