Τραυλισμός

Τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή της φυσιολογικής ροής του λόγου και εκφράζεται είτε από συχνή επανάληψη ή επιμήκυνση ήχων, συλλαβών ή λέξεων είτε με τη διαταραχή της χροιάς του ρυθμού του λόγου και της ομιλίας του ατόμου με άλλα άτομα, είτε εκδηλώνεται με ασυντόνιστες κινήσεις του μυϊκού συστήματος της αναπνοής, της φωνής και της άρθρωσης. Η διαταραχή εμφανίζεται στην αρχή ή στο μέσο του λόγου είτε με επαναλήψεις μεμονωμένων φθόγγων, συλλαβών, λέξεων (χαχαχα-ρούμενος) είτε με ένα επίμονο κόμπιασμα σε ένα φθόγγο (π.χ. χ…αρούμενος).

Είδη τραυλισμού

Η πρώτη διάκριση του τραυλισμού αναφέρεται στον Εξελικτικό τραυλισμό: κάνει την εμφάνιση του στην προσχολική ηλικία και εκδηλώνεται με την επανάληψη μιας συλλαβής ή τη παρεμπόδιση της γλωσσικής ροής στο ξεκίνημα της ομιλίας. Αν τα συμπτώματα αυτά επιβαρυνθούν από άλλους εξωγενείς παράγοντες όπως κακή διαπαιδαγώγηση ή άσχημο ψυχολογικό κλίμα τότε ο τραυλισμός μπορεί να μονιμοποιηθεί και τα συμπτώματα να γίνουν εντονότερα. Τραυματικό τραυλισμό: το είδος αυτό παρουσιάζεται σε ενήλικες κυρίως έπειτα από ένα ψυχικό σοκ. Υστερικό τραυλισμό: ο υστερικός τραυλισμός μπορεί να προκληθεί έπειτα από ένα ισχυρό ψυχικό ερεθισμό ή υστερική αφωνία ή κώφωση.

Δεύτερη διάκριση του τραυλισμού σε Κλονικό τραυλισμό: το άτομο επαναλαμβάνει συνεχώς την αρχική συλλαβή ή λέξη, μέχρι έως ότου να αρχίσει να μιλάει κάπως υποφερτά. Τονικό τραυλισμό: το άτομο δυσκολεύεται στην έναρξη της ομιλίας του. Κλονικοτονικός (μικτός): συνυπάρχουν και τα δύο είδη.

Επιπλέον, χαρακτηριστικά ατόμων που τραυλίζουν είναι οι συνοδευτικές κινήσεις που κάνουν στην ομιλίας τους και τα τικ. Οι κινήσεις αυτές παρατηρούνται στα μάτια, στο μέτωπο, στα πτερύγια της μύτης, γύρισμα του κεφαλιού, σήκωμα των ώμων, σφίξιμο των χεριών, τρέμουλο και μυϊκές κινήσεις στο στόμα και το σαγόνι. Άλλο χαρακτηριστικό του τραυλισμού είναι η διαφοροποίηση στην ένταση του τραυλισμού συγκριτικά με το αν βρίσκεται σε κατάσταση που του προκαλεί στρες. Η γενική αίσθηση που δίνει το άτομο που τραυλίζει είναι ότι δεν έχει έλεγχο της ομιλίας του καθώς παρατηρείται ορμητική ομιλία αρχικά σαν να θέλει το άτομο να πει καθαρά όλα όσα προλαβαίνει και στη συνέχεια επικρατούν μεγάλες παύσεις ανάμεσα στην ομιλία. Τέλος το άτομο έχει φοβία για κάποιες λέξεις ή ήχους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλείται η αποφυγή ή αντικατάσταση δύσκολων λέξεων.

Αίτια τραυλισμού

Σε αρχικό στάδιο είναι σκόπιμο να τονίσουμε ότι δεν έχουν εξακριβωθεί ικανοποιητικά οι αιτίες και οι μηχανισμοί που προκαλούν τον τραυλισμό. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποιες πιθανές αιτίες:

Ελλιπείς δυνατότητες ομιλίας

Η κακή αγωγή ομιλίας, τα άσχημα πρότυπα ομιλίας και ελλιπείς κυριαρχία των κινήσεων των οργάνων ομιλίας (η ασθενή κινητικότητα της γλώσσας, οι αναπνευστικές δυσκολίες που συνδέονται με το διάφραγμα) οδηγούν σε τραυλισμό

Στρες

Η ομιλία σε καταστάσεις στρες μπορεί να δημιουργήσει οργανικά προβλήματα που σχετίζονται με τη φωνή και την ομιλία.

Ελαφρός ερεθισμός

Είναι πολύ πιθανό ένας ελαφρός ερεθισμός να αποτελεί την αιτία ενός τραυλισμού. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε λειτουργικές ανωμαλίες σε περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο κατευθύνουν τη συναισθηματική θέση στην οποία βρίσκεται το άτομο λόγο του ελαφρού ερεθισμού.

Αντιληπτικές ανωμαλίες

Ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο ορισμένοι ερευνητές το αποδίδουν και σαν αιτία του τραυλισμού είναι οι ακουστικές αντιληπτικές ανωμαλίες.

Οργανικές βλάβες

Τέλος, δεν είναι λίγοι οι ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι βασική αιτία έχει οργανικό υπόβαθρο.

Τρόποι αντιμετώπισης του τραυλισμού

Ο τραυλισμός δεν είναι απλά μια διαταραχή λόγου, είναι μια διαταραχή επικοινωνίας. Σε περίπτωση που ο τραυλισμός επιμένει, καλό είναι να καταφεύγουμε στην λογοθεραπευτική παρέμβαση, που μπορεί να αποτρέψει τον μόνιμο τραυλισμό. Ο λογοθεραπευτής θα λάβει το ιστορικό της οικογένειας, θα κάνει την αξιολόγηση και θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με στοματοπροσωπικές ασκήσεις, ασκήσεις ρυθμού ομιλίας και ασκήσεις έναρξη φώνησης, ασκήσεις αναπνοής και διαφραγματικές ασκήσεις. Με την καθοδήγηση του λογοθεραπευτή οι ασκήσεις αυτές συνεχίζονται και στο σπίτι μέχρι να φτάσει το άτομο στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο τραυλισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται και να μην παραμελείται. Μπορεί να μειώσει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του ατόμου, να επηρεάσει τις σχέσεις του με τους άλλους και να παρεμποδίσει την κοινωνική επαφή και την καθημερινότητά του.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.