Σωματική άσκηση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες

Σωματική άσκηση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες

Ο ρόλος της σωματικής άσκησης στη ζωή του παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αναγκαίος. Εφοδιάζει το παιδί με ικανότητες σωματικές και κινητικές που του είναι απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία και αυτοεξυπηρέτηση. Συμβάλλει στην ανεξαρτητοποίηση του ατόμου, βοηθά να αποκτήσει αξιοπρέπεια και βελτιωμένη εικόνα σώματος-εαυτού. Επιτυγχάνει τη συναισθηματική ωρίμανσή του, επιδιώκει την αυτογνωσία και τη σωστή αυτοαντίληψη, αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της σωματικής άσκησης αναλύονται ως εξής:

  1. Ενισχύει την ανάπτυξη των αισθητηριακών-αντιληπτικών λειτουργιών
  2. Βελτιώνει τη γενική κινητική κατάσταση και αναπτύσσει τις χειροτεχνικές και κατασκευαστικές δεξιότητες
  3. Μειώνει τις συναισθηματικές εντάσεις
  4. Αναπτύσσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τις διανοητικές ικανότητες
  5. Αναπτύσσει την γλωσσική ικανότητα και τις δεξιότητες επικοινωνίας
  6. Βελτιώνονται μέσα από τις ασκήσεις και οι πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται με θέματα καθημερινής ζωής
  7. Αναπτύσσει βαθύτερες διαπροσωπικές σχέσεις και κοινωνικοποιείται. Δίνεται η ευκαιρία για απόκτηση φίλων. Καλλιεργείται η ιδέα του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας.

Ο βασικός στόχος της άθλησης χρειάζεται να είναι πρωτίστως μια ευχάριστη δραστηριότητα, μια πολύτιμη εμπειρία για το παιδί που θα το κάνει να αισθανθεί ευτυχισμένο και ικανοποιημένο. Δουλεύοντας ατομικά το παιδί με πρόγραμμα γυμναστικής αρχικά γίνεται αξιολόγηση και εκτίμηση των δυσκολιών και των ικανοτήτων. Για όλα τα παιδιά σκοπός είναι η βελτίωση των τριών κατηγοριών κινήσεων, οι οποίες είναι οι δεξιότητες σταθεροποίησης, οι δεξιότητες μετακίνησης και οι δεξιότητες χειρισμού.

  1. Σκοπός των παιχνιδιών σταθεροποίησης είναι η ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων σταθεροποίησης, βελτίωση ικανοτήτων δυναμικής ισορροπίας (κίνηση μέσα στο χώρο) και στατικής ισορροπίας (στατική θέση σώματος).
  2. Σκοπός των παιχνιδιών μετακίνησης αφορούν την βελτίωση σε κινήσεις όπως περπάτημα, τρέξιμο, άλματα, κουτσό που θεωρούνται βασικές κινητικές δεξιότητες και ενίσχυση της ευκινησίας, του συντονισμού του σώματος, της ρυθμικής εκτέλεσης των κινήσεων μετακίνησης.
  3. Σκοπός των παιχνιδιών χειρισμού είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων χειρισμού και αφορούν τις αδρές κινήσεις του σώματος στις οποίες μεταδίδεται ή λαμβάνεται δύναμη από αντικείμενα. Ρίψη, αποδοχή, κλώτσημα, σταμάτημα μπάλας και άλλα. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια βελτιώνεται ο οπτικοκινητικός συντονισμός, η ακουστική ικανότητα, η ακολουθία εντολών και ενθαρρύνεται η παρακολούθηση κατευθύνσεων.

Οι παραπάνω δραστηριότητες όταν κρίνεται ότι έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό ατομικό επίπεδο αρχίζουν και εδραιώνονται σε ομαδικές δραστηριότητες, ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω τις συγκεκριμένες δεξιότητες και παράλληλα να δουλεύονται οι κοινωνικές και ομαδικές ικανότητες (εμφάνιση ενδιαφέροντος για τους άλλους, εκδήλωση συμπάθειας, αποδοχή διαφορετικών ατόμων, αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία, αλληλοσεβασμός, ακολουθία κανόνων, συναγωνισμός).

Όλα τα παιδιά έχουν μια φυσική ανάγκη για κίνηση που πρέπει να βρίσκει διέξοδο. Πέρα από τη χαρά και τη διασκέδαση η άσκηση συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της λειτουργικότητας και ένταξη στην κοινωνία.

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.