Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Βασικός σκοπός της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας είναι η εκπαίδευση του παιδιού βάσει των φυσιολογικών σταδίων ανάπτυξης-ορόσημων, ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί κινητικά, ενεργώντας επιτυχώς στο περιβάλλον του.

Χρησιμοποιούνται έτσι διάφορες τεχνικές, αλλά η βασική ιδέα είναι η ενίσχυση-διευκόλυνση των φυσιολογικών προτύπων κίνησης και η αναχαίτιση-παρεμπόδιση των όποιων παθολογικών αντανακλαστικών υπάρχουν (Bobath-N.D.T).

Η Νευροεξελικτική Αγωγή/Bobath είναι η σημαντικότερη θεραπευτική προσέγγιση στην αποκατάσταση ατόμων με βλάβες στο ΚΝΣ όπως παιδιά με τετραπληγία, διπληγία και ημιπληγία.

Στοχεύει στην απαραίτητη και επαρκή «πίεση» (stress) στο Κεντρικό Νευρικό και Μυϊκό σύστημα ώστε το άτομο να δημιουργήσει, διατηρήσει και ενισχύσει τα αισθητικοκινητικά «μονοπάτια» (νευρωνικά κυκλώματα) και να αποκτήσει ικανοποιητικό κινητικό έλεγχο στο επιθυμητό από αυτό περιβάλλον. Για την επιτυχία αυτής της φυσιολογικής λειτουργικής κίνησης πρέπει να τροποποιήσουμε τον μυϊκό του τόνο, στην σπαστικότητα να τον μειώσουμε, στην υποτονία να τον αυξήσουμε και στην αθέτωση να τον σταθεροποιήσουμε,  χρησιμοποιώντας  ειδικούς χειρισμούς και  ειδικά βοηθήματα.

Mια εξίσου σημαντική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η PNF, που ασχολείται αποκλειστικά με τον ερεθισμό των υποδοχέων για να αναπτυχθεί σύμπραξη μεταξύ νευρικού και μυϊκού συστήματος. Ο θεραπευτής με μικρή διάταση και στροφική κίνηση διεγείρει τους υποδοχείς. Οι ασκήσεις γίνονται στις βασικές δυο διαγώνιες του σώματος και συμπεριλαμβάνουν ομάδες μυών που είναι υπεύθυνες για την ομαλή και φυσική συμπεριφορά των μελών και του κορμού. Στόχοι: είναι η αύξηση του εύρους κίνησης ή η ανάκτηση μιας κίνησης, η μυϊκή ενδυνάμωση, η επανεκπαίδευση, η μυϊκή χαλάρωση ώστε να διευκολυνθούν η καθημερινές δραστηριότητες και η αυτοεξυπηρέτηση.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.