Παιγνιοθεραπεία

Παιγνιοθεραπεία

Το παιχνίδι είναι ο φυσικός τρόπος μάθησης, επικοινωνίας και εξερεύνησης του κόσμου. Η παιγνιοθεραπεία χρησιμοποιεί το παιχνίδι για την προώθηση της συναισθηματικής, νοητικής, κοινωνικής και σωματικής ανάπτυξης του παιδιού. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει, κατανοεί, χειρίζεται το εσωτερικό και εξωτερικό του περιβάλλον. Αποκτά έλεγχο, αυτονομία, δύναμη και αυτοπεποίθηση.

Τα είδη του παιχνιδιού είναι το ενσωματικό-αισθητηριακό παιχνίδι (το σώμα και οι πέντε αισθήσεις είναι οι βασικές οδοί μάθησης και έκφρασης), το συμβολικό-προβολικό παιχνίδι (το παιδί σχετίζεται με τον εξωτερικό κόσμο μέσω αντικειμένων), το παιχνίδι ρόλων (το παιδί αναλαμβάνει το ίδιο ρόλο και όχι το αντικείμενο). Κατά τη θεραπευτική παρέμβαση μέσω του παιχνιδιού δίνεται έμφαση στη σχέση μεταξύ θεραπευτή και παιδιού, η οποία στηρίζεται στην αυθεντικότητα, την αποδοχή και την εμπιστοσύνη, με στόχο την ωρίμανση, την ανεξαρτησία και την μοναδικότητα.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.