Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην ανάπτυξη πολλαπλών βασικών ανθρώπινων λειτουργιών, όπως η επικοινωνία και η κοινωνικοποίηση.

  • Ο Αυτισμός,
  • το Σύνδρομο Asperger,
  • το Σύνδρομο Rett,
  • η Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή και
  • η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή -μη προσδιοριζόμενη αλλιώς συνθέτουν τις 5 Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.

Ο Αυτισμός ορίζεται από τη διαρκή έκπτωση σε τρεις πλευρές της ανάπτυξης:

  • Δεξιότητες Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης.
  • Λεκτικές και Μη Λεκτικές Δεξιότητες Επικοινωνίας.
  • Τρόποι Συμπεριφοράς, Ενδιαφέροντα και Δραστηριότητες.

Όταν κάνουν διάγνωση αυτισμού οι ειδικοί αναζητούν έναν αριθμό στοιχείων σε κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς. Τα στοιχεία σε αυτούς τους τομείς της ανάπτυξης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά και ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο κατεβάστε το αρχείο doc εδώ

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.