Νοητική Υστέρηση

Νοητική Υστέρηση

Ο ορισμός που δίνεται από το DSM IV και το ICD 10 ορίζει τη νοητική υστέρηση ως την ύπαρξη νοητικού πηλίκου μικρότερου από 70, όπως αυτό ορίζεται από τα ψυχομετρικά τεστ.

Πρέπει επίσης, να υπάρχουν ελλείμματα λειτουργικότητας σε τομείς όπως επικοινωνία, αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικές δεξιότητες, προσανατολισμός, υγεία και ασφάλεια, εργασία, όπως επίσης η έναρξη των δυσχερειών να τοποθετείται πριν την ηλικία των 18 ετών.

Σύμφωνα με μια νεότερη προσέγγιση, η νοητική υστέρηση δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως εγγενής κατάσταση, αλλά και ως το προϊόν της αλληλεπίδρασης των ατόμων με το περιβάλλον τους.

H συχνότητα της νοητικής υστέρησης στο γενικό πληθυσμό είναι περίπου 1%, σύμφωνα όμως με άλλες εκτιμήσεις αγγίζει το 3%.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο κατεβάστε το αρχείο doc εδώ

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.