Μουσικοθεραπεία

Μουσικοθεραπεία

Η Μουσικοθεραπεία είναι μια θεραπευτική παρέμβαση που πραγματοποιείται από εξειδικευμένο θεραπευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί τη μουσική με κατάλληλες μεθόδους ώστε να βοηθήσει το παιδί ή τον ενήλικα να βελτιώσει τη σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική του κατάσταση και υγεία.

Ο θεραπευτής και τα παιδιά είτε ακούγοντας μουσική, είτε χρησιμοποιώντας απλά μουσικά όργανα που δεν απαιτούν μουσική γνώση, δημιουργούν ένα μοναδικό μουσικό δρώμενο, όπου μπορούν να εκφράσουν και να επεξεργαστούν συναισθήματα μέσω της μουσικής, να αναπτύξουν επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, να αναπτύξουν την αδρή κινητικότητα και τον συντονισμό, να ενισχύσουν τη χρήση της φωνής και να βελτιώσουν τον λόγο, να διευρύνουν τις εμπειρίες και την αυτογνωσία τους, να αναπτύξουν την ικανότητα για συγκέντρωση και να αξιοποιήσουν την δημιουργικότητά τους. Μέσα από τη δημιουργία και την έκφραση, η μουσική γίνεται το μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων και το εργαλείο για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.