Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι ένας σύγχρονος επιστημονικός κλάδος, ο οποίος επικεντρώνεται στην περιγραφή και αντιμετώπιση διαταραχών του γλωσσικού συστήματος, καθώς επίσης μελετά την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας. Θεωρείται σημαντική επιστήμη σε μία κοινωνία που η ομιλία είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των μελών της. Η Λογοθεραπεία στοχεύει στην αποκατάσταση των διαταραχών Λόγου, Ομιλίας και Φωνής, με αποτέλεσμα την αποφυγή κοινωνικής απομόνωσης και του στιγματισμού από τα άλλα άτομα. Στην ανάπτυξη και εδραίωση της επιστήμης έχουν συμβάλει πολλές επιστήμες όπως η ιατρική, η γλωσσολογία, η παιδαγωγική και η ψυχολογία.

Ποιος είναι ο σκοπός της Λογοθεραπείας:

Ο/Η λογοθεραπευτής/τρια καλείται να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής και κατάποσης τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Αρχικός σκοπός είναι η αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης και ο εντοπισμός των αποκλίσεων σε διάφορους τομείς της γλώσσας (μορφή, χρήση, περιεχόμενο).

Στη συνέχεια, το θεραπευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη λειτουργική επικοινωνιακή συναλλαγή των ατόμων με διαταραχές λόγου/ομιλίας, καθώς επίσης και στην καταληπτότητα της ομιλίας και στην αντιμετώπιση αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών. Η παρέμβαση κάθε φορά εξαρτάται από την βαρύτητα και την έκταση των προβλημάτων και κατά περίπτωση, ακολουθείται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, ανάλογο με τις ανάγκες του κάθε παιδιού ή ενήλικα.

Τα θεραπευτικά προγράμματα Λογοθεραπείας είναι εξατομικευμένα και παρέχονται σε:

  • Παιδιά με αρθρωτικές ή φωνολογικές διαταραχές
  • Παιδιά με γλωσσικές διαταραχές
  • Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
  • Παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) 
  • Παιδιά/ Ενήλικες με δυσαρθρία
  • Παιδιά/ Ενήλικες με αφασία
  • Παιδιά/ Ενήλικες με δυσκολίες κατάποσης
  • Παιδιά/ Ενήλικες με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές – αυτισμός
  • Παιδιά/ Ενήλικες με νοητική υστέρηση-σύνδρομα.

Πώς θα καταλάβω αν το παιδί μου χρειάζεται Λογοθεραπεία;

Αρχικά, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό. Όπως ισχύει και με την προσωπικότητα, έτσι και ο ρυθμός ανάπτυξης κάθε παιδιού είναι ξεχωριστός. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποιες δεξιότητες, οι οποίες, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, αναπτύσσονται μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια για το μέσο όρο των παιδιών. Αν το παιδί παρεκκλίνει από αυτά τα χρονικά πλαίσια, καλό θα ήταν να επισκεφτούμε ένα Λογοθεραπευτή, για την εκτίμηση της πορείας της ανάπτυξης του παιδιού και για την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσκολιών.

Στάδια γλωσσικής ανάπτυξης


0-6 Μηνώνχρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες,
χαμογελάει όταν του μιλάνε,
εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι,
μιμείται ήχους.

6-12 Μηνώνκαταλαβαίνει το “ναι” και το “όχι”,
καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του,
αναγνωρίζει λέξεις συνηθισμένων αντικειμένων (π.χ. κούπα, παπούτσι, χυμός),
ακούει όταν του μιλάς,
έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων,
κατανοεί απλές εντολές.

12-18 Μηνώνέχει εκφραστικό λεξιλόγιο 3-20 ή περισσότερων λέξεων,
παράγει φράσεις 2 λέξεων,
ζητάει περισσότερα επιθυμητά αντικείμενα,
συνδυάζει χειρονομίες και φωνές.

18-24 Μηνώνέχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 ή περισσότερων λέξεων,
έχει δεκτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων,
αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα,
αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες (“εγώ” και “δικό μου”),
είναι περίπου 25-50% κατανοητός/ή στους αγνώστους,
απαντά σε ερωτήσεις «τι είναι αυτό;»,
γνωρίζει 5 μέρη του σώματος,
κατονομάζει με ακρίβεια αρκετά οικεία του αντικείμενα,
ακολουθεί διπλές εντολές.

1-3 Ετώνο λόγος είναι 50-75% κατανοητός,
καταλαβαίνει το «ένα» και «όλα»,
ζητάει αντικείμενα ονομάζοντάς τα,
απαντάει σε ερωτήσεις τύπου «ναι/ όχι»,
κατονομάζει καθημερινά αντικείμενα,
διακρίνει αρκετά μέρη του σώματος,
ακολουθεί απλές εντολές και απαντάει σε απλές ερωτήσεις,
κάνει ερωτήσεις 1-2 λέξεων,
χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων,
χρησιμοποιεί κάποιες προθέσεις, άρθρα, απλούς πληθυντικούς και άρνηση με «όχι ή δεν»,
χρησιμοποιεί μερικά ρήματα παρελθοντικού χρόνου, αντωνυμίες και απαρέμφατα,
καταλαβαίνει το «γιατί, ποιος, τίνος και πόσα»,
έχει δεκτικό λεξιλόγιο 500-900 ή περισσότερων λέξεων,
έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου),
χρησιμοποιεί το βοηθητικό ρήμα «είναι» στο σωστό τύπο.

3-4 Ετώνκατανοεί τις λειτουργίες των αντικειμένων,
κατανοεί τις διαφορές στις σημασίες (σταμάτα-πήγαινε, μέσα-πάνω, μεγάλο-μικρό),
ακολουθεί διπλές και τριπλές εντολές,
ρωτάει και απαντάει απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, που, γιατί),
χρησιμοποιεί την γλώσσα για να εκφράσει συναισθήματα,
χρησιμοποιεί πάνω από 6 λέξεις σε μία πρόταση,
χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά,
έχει επίγνωση του παρελθόντος και του μέλλοντος,
έχει δεκτικό λεξιλόγιο 1200-2000 ή περισσότερων λέξεων,
έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 ή περισσότερων λέξεων,
ο λόγος είναι 80% κατανοητός,
λέει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά.

4-5 Ετώνμιμούμενο μετράει ως το 5,
κατανοεί έννοιες των αριθμών πάνω από το 3,
αναγνωρίζει 1-3 χρώματα,
έχει δεκτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων,
έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900-2000 ή περισσότερων λέξεων,
απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με λειτουργίες,
χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις,
μετράει ως το 10 παπαγαλία,
χρησιμοποιεί προτάσεις 4-8 λέξεων,
μιλάει για εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων, κτλ.

5-6 Ετώνκατονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα,
ακολουθεί τριπλές εντολές,
κάνει ερωτήσεις με το «πως»,
απαντάει προφορικά στο «γεια» και «τι κάνεις»,
χρησιμοποιεί παρελθοντικό και μελλοντικό χρόνο κατάλληλα,
έχει δεκτικό λεξιλόγιο 13000 λέξεων περίπου,
ονοματίζει τα αντίθετα,
ονοματίζει τις ημέρες της εβδομάδας διαδοχικά,
μετράει ως το 30 παπαγαλία,
συνεχίζει δραστικά να αυξάνει το λεξιλόγιό του,
ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις,
μεταφέρει με ακρίβεια μια ιστορία,
τραγουδάει ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλλει παιδικά τραγουδάκια,
επικοινωνεί εύκολα με τους ενήλικες και άλλα παιδιά,
χρησιμοποιεί την κατάλληλη γραμματική στις περισσότερες περιπτώσεις.

6-7 Ετώνκατονομάζει μερικά γράμματα, αριθμούς και νομίσματα,
μετράει αριθμούς,
κατανοεί το «δεξιά» και «αριστερά»,
χρησιμοποιεί όλο και πιο σύνθετες περιγραφές,
έχει δεκτικό λεξιλόγιο 20000 λέξεων περίπου,
κατανοεί περισσότερες χρονικές έννοιες,
λέει το αλφάβητο,
μετράει μέχρι το 100 παπαγαλία,
χρησιμοποιεί την παθητική φωνή κατάλληλα.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.