Θεραπευτική ιππασία

Θεραπευτική ιππασία

Η θεραπευτική ιππασία χρησιμοποιεί το άλογο ως μέσο αποκατάστασης σε άτομα με αναπηρία.

Όταν το άλογο περπατά, μιμείται τον ανθρώπινο βηματισμό, μεταφέροντας στον κορμό του ιππέα του την ίδια ακριβώς κίνηση που μεταδίδουν τα πόδια, στους ανθρώπους με φυσιολογική κίνηση. Έτσι, αναπτύσσονται σημαντικά οι μύες του κορμού των ατόμων με δυσκολίες στην κίνηση, ενώ, παράλληλα, το ευθύ κάθισμα διευκολύνει την αναπνοή τους. Το άλογο ως μέσο αποκατάστασης, μας δίνει ερεθίσματα έντονα, ρυθμικά και ελεγχόμενα. Την ίδια στιγμή οι ειδικοί θεραπευτές δημιουργούν ή εκμεταλλεύονται μια σειρά άλλων ερεθισμάτων, που έχουν σχέση με τις ασκήσεις που γίνονται, το περιβάλλον, την θεραπευτική ομάδα που συμμετέχει. Η θεραπευτική ιππασία ωφελεί σε όλους τους τομείς και μερικά από τα οφέλη της αναφέρονται παρακάτω: Προώθηση (όταν δεν υπάρχει), ή βελτίωση της βάδισης, ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου, βελτίωση της ισορροπίας, βελτίωση της στάσης και του ελέγχου της κεφαλής, αύξηση της συμμετρίας του σώματος, αύξηση του εύρους της κίνησης, βελτίωση συντονισμού, εκπαίδευση λεπτής και αδρής κινητικότητας, βελτίωση της προσοχής, αύξηση της αντίληψης του σώματος, βελτίωση τoυ προσανατολισμού, κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη ή βελτίωση της επικοινωνίας, δημιουργία πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος, αυτοπεποίθηση.

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.