Η Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως μέσο θεραπείας, εκπαίδευσης

Η Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ως μέσο θεραπείας, εκπαίδευσης

Η χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μέσο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες είναι αναγνωρισμένη. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής των παιδιών σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση του Η/Υ με το παιδί είναι άμεση και ενεργή. Η ιδιωτική φύση της διάδρασης ανάμεσα στον υπολογιστή και το παιδί υποβοηθάει στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος, στο οποίο το παιδί μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, να ρισκάρει χωρίς καμία επίκριση. Η εκπαιδευτική- θεραπευτική παρέμβαση μέσω Η/Υ παρέχει άμεσα αισθητηριακές εμπειρίες, βοηθάει στην ενδυνάμωση και εστίαση της προσοχής, της υπομονής, και της επιμονής, στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και της αισιοδοξίας των παιδιών.
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.