Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας μέσω της άσκησης έργου, με στόχο το άτομο να επιτύχει το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής (Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών, 1994).

Η Παιδιατρική Εργοθεραπεία χρησιμοποιώντας επιλεγμένα παιχνίδια και δραστηριότητες συντελεί στην ανάπτυξη, στην ωρίμανση και στη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού, ώστε να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον στην καθημερινή του ζωή, στο σπίτι και στο σχολείο.

Στο ρόλο της εργοθεραπευτικής παρέμβασης περιλαμβάνονται:

 • Αξιολόγηση και ερμήνευση της λειτουργικότητας του παιδιού με αξιολογητικά εργαλεία, παρατηρήσεις, ιστορικό
  Θέσπιση στόχων
 • Εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής μεθόδου-προγράμματος
 • Επαναξιόλογηση
 • Η θεραπευτική παρέμβαση είναι εξατομικευμένη, ευχάριστη, δυναμική και αυξάνει την αυτοπεποίθηση του παιδιού.

Οι τομείς που παρεμβαίνει η Εργοθεραπεία είναι:

 • Αδρή κινητικότητα και συντονισμός: επιδεξιότητα άνω και κάτω άκρων, πλευρίωση, στασικός έλεγχος, ισορροπία, κινητικός σχεδιασμός και οργάνωση, αμφίπλευρος συντονισμός.
 • Λεπτή κινητικότητα και συντονισμός: λεπτοί χειρισμοί χεριών-δακτύλων (βελτίωση στη σταθερότητα, στη δύναμη και στη θέση), γραφοκινητικές δεξιότητες.
 • Οπτικοκινητικός συντονισμός: ικανότητα να συγχρονίζει την οπτική πληροφορία με την κίνηση του σώματος, ρίψη μπάλας σε στόχο, χρήση ψαλιδιού.
 • Γνωστικές δεξιότητες: επίπεδο διέγερσης, οργάνωση της μάθησης, συγκέντρωση-προσοχή, μνήμη, μίμηση, οπτική και ακουστική αντίληψη, χωρικός και χρονικός προσανατολισμός.
 • Κοινωνικές δεξιότητες: βλεμματική επαφή, κανόνες, κοινωνική ανταπόκριση, συναισθηματική επαφή, δεξιότητες αλληλεπίδρασης.
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής: ένδυση-απόδυση, σίτιση αυτοεξυπηρέτηση (προσωπική υγιεινή).
 • Αισθητηριακές δεξιότητες: αισθητηριακή επεξεργασία και οργάνωση των ερεθισμάτων που προέρχονται από το απτικό-ιδιοδεκτικό-αιθουσαίο-οπτικό-οσφρητικό-γευστικό σύστημα.

Απευθύνεται σε παιδιά με:

 • Διάσπαση προσοχής-Υπερκινητικότητα
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Γραφοκινητικές δυσκολίες
 • Κινητικές διαταραχές-κινητική αδεξιότητα
 • Διαταραχές διαγωγής και δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμός
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Γνωστικές και αντιληπτικές ανεπάρκειες
 • Νοητική υστέρηση-σύνδρομα
 • Αισθητηριακές δυσλειτουργίες
Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.