Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή ως αναπόσπαστο τμήμα της Γενικής Αγωγής, είναι επιστημονικός και αυτοδύναμος κλάδος και καλείται μαζί με τις άλλες επιστήμες του ανθρώπου, με διεπιστημονική προσέγγιση να εντοπίσει και να καλύψει τις ιδιαίτερες δυνατότητες και ανάγκες, τόσο στο μορφωτικό όσο και στον κοινωνικό τομέα των παιδιών εκείνων, τα οποία οι κοινωνικοί θεσμοί και οι νόρμες των κοινωνικών διαδικασιών, τα οδηγούν στη σχολική και κοινωνική αποτυχία και στην περιθωριοποίηση. Η σύγχρονη Ειδική Αγωγή έχει απομακρυνθεί από το ιατροβιολογικό μοντέλο με την αντίληψη της ατομικής παθολογίας και δίνει έμφαση στις δυνατότητες και ανάγκες του παιδιού, στην παράλληλη στήριξη του κοινωνικού πλαισίου του παιδιού και κατά κύριο λόγο, στα εκπαιδευτικό-διδακτικοθεραπευτικά προγράμματα αντιμετώπισης. Με την Ειδική Αγωγή επιδιώκεται το παιδί να αναπτύξει και να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να αποκτήσει ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να αφήσει με το δικό του τρόπο το στίγμα του σαν ενεργό μέλος στην κοινωνία.

Στην Ειδική Αγωγή εντάσσονται τα  προγράμματα:

  • Ειδικής μάθησης όπου στόχος των προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση, ανάπτυξη και καλλιέργεια των γνωστικών και των παράλληλων αναπτυξιακών λειτουργιών του παιδιού έτσι ώστε να υποβοηθηθεί κατάλληλα στην προσπάθεια του να ανταπεξέλθει στις ανάγκες πλαισίων συστηματικής αγωγής και εκπαίδευσης.
  • Αυτονόμησης και Κοινωνικοποίησης όπου στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την ομαλή ένταξη του παιδιού στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον στο μέτρο των δυνατοτήτων του και της υποκείμενης διαταραχής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δραστηριότητες κυκλοφοριακής αγωγής, αυτόνομης διαβίωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα με τα οποία επιδιώκεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επικοινωνίας, του δημιουργικού παιχνιδιού, της συγκέντρωσης, οργάνωσης και οριοθέτησης  μέσα από ευχάριστες δημιουργικές δραστηριότητες και μέσα από το παιχνίδι.

Τα θεραπευτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής είναι εξατομικευμένα και παρέχονται σε:

  • Παιδιά με διγλωσσία
  • Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία
  • Παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) 
  • Παιδιά με περιορισμένες δυνατότητες ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Παιδιά/ Ενήλικες με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές – αυτισμός
  • Παιδιά/ Ενήλικες με νοητική υστέρηση-σύνδρομα.
Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.